Rapport från Ahddane, augusti 2015

Glada barn
Tack alla givare!

 

De underbara leenden som vi ser på dessa glada barn, är ett resultat av ditt bidrag, kära givare!

Den senaste donationen från HumanistHjälpen har löst en massa saker. Bland dem hyra, el, vatten, telekommunikation, behov på daghemmet och löner.

Ahddane fortsätter sitt arbete med mottagning, lyssna på hjälpbehövande, orientering runt pågående fall.

Dörrarna är alltid öppna för nödställda. På daghemmet finns sex barn, en blir snart 3 år och måste sluta i oktober.

Stämningen bland personalen är inte så bra. Lönerna släpar längt efter och flera planerar att sluta. Många befinner sig i en svår ekonomisk situation privat.

Vi fortsätter försöka ge dem hopp om bättre tider. Utan personalen finns ingenting kvar.

Mahjouba Edbouche

Ekonomi

Här följer Ahddanes inkomster och utgifter under augusti. Utöver de utgifter som kunnat betalas, finns ännu mer som är obetalt, främst eftersläpande löner och legala avgifter.

INKOMSTER

HumanistHjälpen:
20 803.40 MAD

(MArockanska Dirham, motsvarar 18 000 SEK)

UTGIFTER

Administrative Agent, lön:
4 000.00 MAD

Sköterskor, löner:
4  500.00 MAD

Hyra:
8 400.00 MAD

Barnmat, mödravård:
2 000.00 MAD

Tele, vatten, el:
885.00 MAD

Trycksaker:
300.00 MAD

Bränsle till bil:
500.00 MAD

Totalt: 20 585 MAD

Hamid utan rättigheter
Bränns upp av solen

Hamid är 18 år gammal och är från Essaouira. Hamid har en allvarlig form av Albinism. En sjukdom som gör att han inte tål solljus, den bränner sönder hans hud. Dessutom saknar Hamid nationell identitet och därmed alla rättigheter i samhället.

Hamids sjukdom är känd som "fienden till solen". Ett mycket svårt handikapp i det solrika Marocko. Störa delar av hans kropp är täckt av fläckvis mörkare pigment. Om han är ute i solen blir sjukdommen värre. Den kan också utvecklas till hudcancer.

Sorglig bakgrund
Hamids pappa är död, mamman födde en flicka med en annan man, men nu är hon sjuk i aids. Hennes öde har beskrivits i en tidigare artikel (10-årig barnbrud). Ahddane hjälpte henne när hon födde på sjukhuset och lyckades även registrera hennes flicka.

Kämpar för att lyckas
Nu behöver även sonen Hamid vår hjälp. Han kämpar för att lyckas i livet men finner inte mycket att leva av eller för. Han köper böcker och annat och försöker sälja på gator till förbipasserande. Två faror hotar då, solen och polisen, han har ju inga papper på vem han är och kan råka illa ut

Medicin och registrering
Hjälpen som behövs är av två slag:

 

Utan identitetskort och juridiska papper kommer ingen in på högre utbildningar, som universitet. Inget körkort, inget pass, svårt att hyra bostad och få en fast anställning. Hamid hoppas att Ahddanes givare kan hjälpa honom.

Processen kostar pengar
Den juridiska processen för att Hamids ska kunna registreras kostar ganska mycket pengar. Personal på Ahddane kommer att behöva resa till Hamids födelsestad, för att kunna starta processen.

Hoppas på er, kära donatorer
Det krävs en finansiell plan för att hjälpa Hamid. Pojken sätter sitt hopp till alla er kära donatorer. Han behöver medicineras och bli registrerad medborgare. Utan det har han ingen framtid att hoppas på.

Personalen på Ahddane

Marockanska gatubarn
även svenskt problem

Hamids problem med nationell identitet är faktiskt just nu delvis även Sveriges problem. En ström av ensamkommande barn och ungdomar flyr från Marocko till Sverige. Många saknar nationell identitet och känner att de inget har att förlora.

Efter att på farliga vägar ha sökt sig till Sverige, upptäcker de snabbt att man inte heller här kan klara sig utan papper. Nästan alla nekas asyl, de måste återvända. Men vid avvisning säger sig ofta de marockanska myndigheterna inte känna till dem. I många fall därför att de faktiskt inte "finns till", är papperslösa.

Ahddane kunde hjälpa
Ahddane motverkar problemet tidigt i barnens liv, genom att se till att de får en identitet och alla rättigheter den medför. Möjligen kunde Ahddane också hjälpa till i efterhand. Barn och ungdomar som befinner sig i Sverige utan asyl, skulle kunna få hjälp till nationell identitet i Marocko. Det skulle ge dem mer att återvända till.

Tror underlättar asyl
Givetvis finns det även asylsökande barn och ungdomar som faktiskt har nationell identitet i Marocko. De har kastat sina id-kort och andra papper, för att inte kunna identifieras. Det finns en tro på att detta kan underlätta att få asyl. Vilket förstås inte är sant.

Var finns familjen?
Den ökande strömmen av asylsökande barn och ungdomar från Marocko pekar givetvis på ett stort problem: Där finns en oerhörd missär och fattigdom bland dem som tvingas leva på gatan. Den som frågar sig varför barn alls lever ensamma på gatan, kan ha svårt att förstå. Var finns föräldrar, far- och morföräldrar, syskon, släktingar..?

Vill inte kännas vid...
Svaret är att de givetvis finns. Men ofta att de inte vill ha med barnet att göra. I de fall barnet är fött utom äktenskap finns en hederstradition att inte kännas vid vare sig mor eller barn. Modern kan leva på de absoluta marginalerna och har inte råd att processa om barnets identitet.

Inte för kvinnor...
Det finns ett dokument som kallast "Familjebok". Det tillhör mannen i familjen och en ensamstående mor får sällan tillgång till detta. Hennes far eller bror kan skriva in henne och barnet, om de vill. Men eftersom en ogift dotter som blir med barn drivs ofta bort från familjen, sker det sällan.

Rädda för myndigheter
Av myndigheter har dessa barn och ungdomar ofta en enda erfarenhet: Det är att bli förolämpade, slagna, utnyttjade, inspärrade. Aldrig hjälpta. Därför går de hellre under jorden, än tar emot hjälp. Även i Sverige.

Hjälpa till i Sverige?
HumanistHjälpen undersöker nu möjligheten om Ahddane på något sätt kunde hjälpa de marockanska gatubarnen som gömmer sig i Sverige. Att få en identitet i samhället är onekligen en mänsklig rättighet.

Sven Olof Andersson