Rapport från Ahddane, augusti 2016

Det finns många sätt för de engagerade medarbetarna på Ahddane att hjälpa kvinnor i nöd. Här kommer två exempel på lite annorlunda hjälp.

Verksamheten

Utan alla givare skulle här inte finnas något att redovisa. Det är enbart med ideella medel som Ahddane kan fortsätta sitt viktiga arbete.

-Du kan inte hjälpa alla - men du kan alltid hjälpa någon!

Det är grundaren Mme Mahjoubas stående uppmaning till alla som vill hjälpa till.

-Stort tack till alla svenska givare, ni betyder väldigt mycket för oss! Hälsar Mme Mahjouba.

Ekonomin

 

Tiodubblad hjälp!

För den som jämför utgifterna med utför verksamhet kan summorna verka låga.

Det är de också, mätt med svenska mått. Men kostnadsbilden är mycket lägre i Marocko.

En skänkt femtiolapp kan motsvara cirka 500 kronor till matvaror, efter svenska kostnadsmått. En månadslön kostar cirka 2 500 kronor, med sociala kostnader. Ofta det tiodubbla här.

Så alla varmhjärtade givare: Alla bäckar små bidrar tiodubbelt till att driva Ahddanes viktiga verksamhet vidare!

Hel familj räddades
polisen hjälpte till

Ghina, 30 år är en gift kvinna vars make förlorade sina pengar i en arvstvist. Paret har tre barn och i ett läge inga inkomster alls. Nöden grinade bokstavligen famlijen i ansiktet.

Familjen flyttade till Agadir för att få arbete, men det visade sig svårare än beräknat. För att klara livets nödtorft  skickade Ghina och hennes man ut det yngsta barnet att tigga. Men det lilla barnet blir sjuk av hettan på gatorna. Polisen fick ögonen på den farliga situationen. Istället för att ta till represalier mot föräldrarna, vände polisen sig till Ahddanes för råd och hjälp.

Hjälp till självhjälp
En svår situation för en hel familj blev till ett nytt sätt att hjälpa. Familjen fick först lite ekonomiskt stöd till en lägenhet. Därefter ordnade en annan organisation, med vilken Ahddane samarbetar, ett arbete för mannen. Hjälp till självhjälp. Idag mår hela familjen mycket bättre!

Samhälleligt erkännande
Med ganska små medel kunde alltså en hel familj räddas undan nöd och misär. Men där fanns också ett udda samarbete: Polisen visade empati med familjen och samarbetade med Ahddane. Det är ett starkt samhälleligt erkännande åt organisationen!

Ghina har i verkligheten ett annat namn.

Text, översättning, bearbetning:
Ahddane
Malika Jaouhar
Anna von Krusenstierna


Förebyggande hjälp
när styvmor slog

Jomina är en ung kvinna som växt upp med sin mormor. Modern gick bort då Jomina var bara fem år, nu är hon 21 år. Mormodern led av diabetes men kämpade på med att hjälpa Jomina in i vuxenlivet.

När mormodern också gick bort blev Jomina tvungen att flytta hem till sin far. Han hade då gift om sig och nya hustrun tyckte inte om att Jomina kom in i familjen. Hon misshandlade Jomina både fysiskt och psykiskt.

Rädd för utnyttjande
Ahddane fick kunskap om Jominas sistuation. Där fanns en stor rädsla för att hon skulle kunna hamna i utnyttjande eller prostitution, om hon jagades iväg från hemmet. Någon möjlighet att försörja sig hade hon inte. Särskilt inte om hon miste faderns beskydd.

Plats på Ahddane
Nu har Jomina istället beretts plats på Ahddane för att kunna undvika alla farliga vägar till försörjning. Här får hon mat och hjälp till utbildning.

Jominas öde är också exempel på ett annorlunda och mer förebyggande sätt att arbeta.

Jomina har i verkligheten ett annat namn.

Text, översättning, bearbetning:
Ahddane
Malika Jaouhar
Anna von Krusenstierna