Rapport från Ahddane, maj 2015

Prostitution -
tragiskt logiskt i
omgivningens ögon

Rättigheter för flickor och kvinnor i Marocko är till viss del garanterade i olika lagar. Men om en flicka av någon anledning inte längre är oskuld, eller rent av får barn som ogift, då övertrumfas den världsliga lagen av konfessionella och traditionella tankesätt och system.

Kvinnan måste då ha en manlig förespråkare, en man vars familjenamn på kvinna (och barn) kan skrivas in i en familjebok. En slags registrering av den personliga identiteten och en grund för en nationell registrering.

Ingen vill skydda
Men när en kvinna råkar illa ut, genom våldtäkt, incest, pedofiler eller bara blir grundlurad av någon man - så förskjuts hon oftast. Tappar i omgivningens ögon alla sina samhälleliga rättigheter. Ingen man vill beskydda henne. Tvärtom utnyttjas hon ofta svårt av män, familjer och omgivning.

När inga val finns...
Många kvinnor ger i den situationen upp. De kan inte försörja sig, får inga jobb utan att utnyttjas, får ingen bostad, får ingen mat. Valet kan då stå mellan att ta sitt liv eller att prostituera sig.

Konservativ omgivning
Det sistnämnda kan för deras omgivning tragiskt nog verka logiskt. Ensamstående mödrar betraktas nämligen av en konservativ omgivning som redan prostituerade. Oavsett vilken bakgrund de har.

Kan tappa anseende
Sanningen är att i princip ingen vill hjälpa dessa kvinnor och deras barn. För familj och släkt kan det vara helt ruinerande att hjälpa. Familjen kan tappa allt socialt anseende, sina arbeten, sitt goda rykte. Få väljer att ta hand som sina nödställda barn och barnbarn.

Tar de tunga fallen
Räddningen kan då heta Oum El Banine och Ahddane. Ahddane är särskilt inriktat på det sociala räddningsarbete som går att läsa i de här rapporterna. De verkligt tunga fallen, ofta med inslag av missbruk, prostitution, svåra fysiska eller psykiska diagnoser, juridiska åtgärder för att ge kvinnor och barn deras samhälleliga rättigheter.

Föra samman
Målet är precis som på Oum El Banine, att helst sammanföra mor och barn, att helst få familjer att låta dem komma hem till sina föräldrar och syskon. När det inte går krävs andra lösningar. Ahddane har snabbt blivit specialister på sådana lösningar. I förra månadens rapport beskrevs hur myndigheter börjar vända sig till Ahddane för att få hjälp.

Ahddane pilotfall
För Mme Mahjouba är det en gammal dröm att kunna utvidga hjälpen åt mödrar och barn. Att skapa en nationell organisation som tillåts verka över hela landet. Ahddane är pilotfall i den drömmen.

Sven Olof Andersson

Läs mer!

Mamma till fyra
isolerad i AIDS

När Ghizlan var en ung flicka hjälpte hon sina föräldrar med deras jobb: Att tigga. Pappan är blind och hon fick vara hans ögon när han gick gatan fram och tiggde pengar för familjens överlevnad. Familjen hade sex barn.

När Ghizlan var 14 år gammal tog hon anställning på ett café. Hon var inte nöjd med tiggarlivet utan ville försöka hjälpa till bättre genom att ta jobb som servitris. Genom jobbet började hon umgås med en man som hon älskade. Han lovade henne giftermål och ordnade förhållanden. Men tyvärr hände inget av detta, han försvann när Ghizlan blev gravid.

Hjälp av Oum El Banine
Ghizlan sökte sig till Oum El Banine 2004, hon ville ha hjälp med att registrera sitt barn, en dotter, så att hon skulle få en identitet i samhället. Genom insatser från Oum El Banine kunde hon också försonas med sina föräldrar. Barnet gav Ghizlan till en faster som inte hade några egna barn.

Mannen försvann, igen
Då dök mannen i Ghizlan liv upp igen. Han lovade henne att lösa alla problem. Han manipulerade henne som han ville och utnyttjade att hennes far är blind. Hon blev åter gravid och födde en dotter. Men den här gången tog mannen med sig dottern då han åter försvann.

Prostitution för överlevnad
Ghizlan föll nu ner i prostitution, var tvungen för att kunna få pengar och överleva. Hon blev gravid för tredje gången. Då reste hon till Sahara för att hitta fadern till detta barn. Snart fann hon sig själv sovande på gatorna med dottern. Polisen tog hand om barnet och placerade henne på ett barnhem.

Hjälp med registrering
Ghizlan återvände till Agadir, kände bara hopplöshet och elände. Hon gick tillbaka till prostitution och får ett fjärde barn som nu är 5 år gammalt. Ghizlan har nu sökt upp Ahddane, för att få hjälp att registrera sin dotter, eftersom hon behöver dokument som medborgare för att få börja skolan.

Känner sig kasserad
Ahddane planerar nu att hitta Ghizlan två tidigare flickor och försöka registrera även dessa samt även försöka få dem tillbaka till sin mamma. Det värsta med Ghizlan berättelse är att hon fått diagnos att hon har AIDS. Hon befinner sig i en mycket känslig situation och känner sig kasserad som människa.

Lever isolerad i AIDS
Ghizlans mamma har förmått sin make att acceptera dottern i familjen. När de fick reda på att hon har AIDS isolerade de henne i ett litet rum på vinden. Hon sover och äter i sitt rum. Alla tillfrågade vägrar att anställa henne. Kära donatorer, vi behöver ert stöd i arbetet med Ghizlan och hennes barn.

Mme Mahjouba
sammanfattning maj
och tack alla Givare!

Den senaste utbetalningen på 20 000 SEK från HumanistHjälpen gav åter lite hopp på Ahddane. En del av lönerna till personalen för 2015 kunde betalas ut. samt kostnader för apotek, hyra, el och vatten.

Vi betalade också 2800 Dirham till Malika's hyra för fyra månader. Så att hon inte förlorar sin bostad. (Läs om Malika som giftes bort som 10-åring.) Vi är fortfarande skyldiga för löner och räkningar för 2014, tills vi får in fler donationer.

För närvarande är Ahddanes skulder för 2014 30 000 dirham och för 2015 drygt 20 000. Ahddane behöver alltså fortfarande hjälp att betala löner till personalen.

Utsatt personal
Personalen är själva kärnan i organisationen. Det går inte att föreställa sig en organisation utan personal. Det är logiskt att vi så snabbt som möjligt måste reglera de här skulderna, om vi vill behålla dem som arbetar. De är själva utsatta, genom den konservativa debatten som omger sociala projekt som vårt.

Tack alla givare!
Tack så mycket kära donatorer! Varje dirham hjälper dessa nödställda kvinnor och räddar deras oskyldiga barn. Kan vi bara få några fler donationer, kommer situationen att stabiliseras. Inget av det vi utför skulle kunna ske utan stöd från våra trogna givare, vilka vi tackar av hela våra hjärtan.

Mme Mahjouba Edbouche