Rapport från Ahddane, mars 2015

Ekonomiska situationen

Ahddane hade vid årsskiftet fortfarande två månadslöner obetalda, november och december. Dessutom fem månader av obetalda fakturor för sjukvård och sjukförsäkring.

För 2015 är de flesta fakturor obetalda, utom för vatten, el, sanitet och telefon. Inga löner har kunnat betalas ut.

Organisationen kan med sina begränsade resurser knappast hjälpa ens helt nödställda fall.

 

Sammanfattning Mars

Drömmarna och behoven på Ahddane är enorma, men när de ställs inför realiteten av de otillräckliga resurserna i Marocko, liknar de mera fåglar utan vingar. Vi hoppas att att dimmorna snart ska lätta och låta en strålande sol stiga på himlen i Ahddane".

Vår stora sol i väntan på det är alla donatorer som troget stöder vårt arbete, ett stort Tack!

Daghemmet öppet!

Ahddane kunde öppna sitt daghem igen. Det hade varit stängt i två månader, eftersom inga pengar fanns till löner och underhåll. Rådgivning och möjligheten till akuta besök har dock varit öppna.

Mammor och barn strömmade genast till daghemmet, behovet var skriande.  Några av mödrarna hade tvinats sluta sina jobb, eftersom de inte hade någonstans att lämna sina barn.

Två sköterskor
Det finns två sköterskor på plats för att ta hand om barnen.  Verksamheten fortsätter också med att ta emot besök, lyssna, förklara, försöka återförena, erbjuda kläder och medicin. 

Ahddane är i en mycket svår ekonomisk situation och det ökande antalet nödställda kan inte alltid ges den hjälp de behöver.

Internationella kvinnodagen

Mme Mahjouba uppvaktades flitigt av massmedia på Internationella Kvinnodagen. Hon anses vara en av de mest erfarna socialarbetarna för solidaritet med kvinnor och barn.

I ett radioprogram presenterade Mme Mahjouba sig själv samt sina organisationer Oum El Banine och Ahdanne. Sändningen skedde på både den marockanska arabdialekten och på Tachelhit, den lokala berberdialekten.

I pressen
I den franskspråkiga tidningen Le Economist publicerades en artikel av Mme Mahjouba. I denna argumenterar hon för ensamstående mödrars rätt.

På webben
På en välkänd social websida, Hesspress, publicerades en artikel om Mme Mahjouba, om de tjänster hon gjort i samhället och fortsätter att göra.

 

 

Besök hos Amina

I början av mars besökte Mme Mahjouba den lilla flickan Amina, vars mamma Meryam inte längre förmår ta hand om henne. Amina bor tills vidare i ett familjehem, en par som gärna tar hand om hennes uppväxt.

Väl omhändertagen
I lägenheten var rent och snyggt, hon verkade vara väl omhändertagen. Mahjouba och familjemamman planerar att övertyga den biologiska mamman, Meryam, att Amina ska få sändas till en SOS-by. Där kan hennes uppväxt och utbildning bättre garanteras.

Väntar på godkännande
För att kunna flytta Amina krävs dock moderns godkännande. I väntan på detta betalar Ahddane 800 Dirham (ungefär lika mycket i svenska kronor) per månad till familjehemmet. Vid besöket tecknades ett formellt avtal om familjens ansvar för lilla Amina.

 

Giftes bort som 10-åring
AIDS efter femte barnet

Malika är en kvinna som kommit till Ahddane gravid med sitt femte barn. Bakom sig har hon ett tragiskt och våldsutsatt liv, sedan hon giftes bort vid tio års ålder. Efter förlossningen har man nu upptäckt att Malika utvecklat AIDS. Det som kunde bli en ny start blir istället en ny tragedi. Några resurser till adekvat vård finns inte, Ahddanes kassa är tom.

Malikas öde har blivit en egen artikel. LÄS DEN HÄR!