Mme Mahjouba till Sverige!

Grundaren av kvinnohusen och daghemmen Oum El Banine och Ahddane i Agadir, kommer till Sverige under Konstutställningen i Falsterbo 29-31 augusti 2014!

Fakta

Oum El Banine (Mor och Barn) är en ideell organisation som startades 2001, på initiativ av Mme Mahjouba Edbouche. Dess syfte är att ge stöd och hjälp till fördrivna gravida flickor och kvinnor. De får hjälp att föda, någonstans att bo, en utbildning och hjälp till arbete. Under tiden får deras barn en daghemsplats.

Lagar följs inte
I Marocko finns familjelagar som sedan 2004 egentligen skyddar även ensamstående mödrar och deras barn. Men de världsliga lagarna strider mot islamsk uppfattning av sharialag, därför följs de sällan av myndigheter och rättsväsende. Oum El Banine är verksamma i den berberdominerade regionen Souss-Massa-Draâ, ett av landets mest konservativa regioner.

Opinionsbildning
Oum El Banine har ett omfattande program för opinionsbildning. Detta har nått ut till befolkningen, kanske mer effektivt än skrivna lagar. På skolor, arbetsplatser och i föreningsliv åker organisationens informatörer ut och föreläser. De senaste åren har man haft fler framgångar än tidigare, med återföreningar av kvinnor och barn till deras familjer. Och det händer allt oftare att gravida ogifta inte som tidigare automatiskt exkluderas från familj och samhälle.

Ahddane - efterföljare
Mma Mahjouba var under många år verksamhetsleare på Oum El Banine, men är numera efter pensioneringen ordförande i dess styrelse. Vid sidan av har hon själv åter grundat en ny organisation, AHDDANE. Detta är också ett kvinnohus och daghem, men med lite vidare tolkning av begreppet "ensamstående mödrar".

Hjälper flera
Ahddane hjälper även mödrar av andra skäl än att de är ogifta. Dit hör exempelvis bortdrivna unga änkor, kvinnor med maken i fängelse och andra fall där kvinna och barn av olika skäl uteslutits från familj och samhälle.

Siktet högt ställt
Mme Mahjoubas intentioner är att genom allt fler kvinnohus och daghem stödja allt fler kvinnor och barn. Samt att genom detta skapa stark opinion för att bryta med urgamla hederstraditioner som i princip enbart drabbar mödrar och barn. Hon har siktet högt ställt, men så har hon alltid levt, det skulle inte förvåna om hon till sist når sitt mål.

Besöket har oväntat blivit möjligt genom ett ekonomiskt bidrag från förbundet Humanisterna. HumanistHjälpen är väldigt tacksam för detta! Besöket kommer att kombineras med en kort föreläsningsturné i Humanisternas regi.

Sökt sponsorer
Arrangörerna till Konstutställningen samt ledningen för HumanistHjälpen har en längre tid sökt sponsorer för att kunna få Mme Mahjouba till det ideella arrangemanget i Falsterbo. Med bara en vecka kvar, löste sig ekonomin. Att ta pengar till resa och uppehälle från konstdonationerna har aldrig varit aktuellt. Varenda krona ska skickas, det är både arrangörernas och stiftelsens motto.

Föreläsningar
Mme Mahjouba anländer till Falsterbo sent på fredagen. Möjligen för sent för en föreläsning den dagen. Men på lördagen och söndagen kommer hon att föreläsa om hjälparbetet i Marocko. Om hur gamla hederstraditioner tolkas och omtolkas.

Vill bryta hederstraditioner
Hennes mål är att de gamla traditionerna ska omtolkas hos befolkningen, så att kvinnor och barn inte längre betraktas som männens lösöre. Att även ensamstående, utsatta kvinnor ska få samhällets rätt att existera och att deras barn ska kunna få egna identiteter.

Jennie Silis deltar
På plats finns också Jennie Silis, som skrivit boken "En Hedersam Kvinna" om Mme Mahjouba och hennes livsverk Oum El Banine. Inom kort far Jennie tillbaka till Agadir för att skriva ännu en bok i ämnet heder, kvinnor och solidaritet.

Mme Mahjouba Edbouche i en vanlig arbetssituation: Att lära en fördriven, gravid ung kvinna att virka något till barnet. Från kvinnohus till chefstol har hon samma framtoning av ödmjukhet och fast hand, hennes mål är att bryta upp de nedbrytande hederstraditionerna.
Foto: HumanistHjalpen.se

 

-Är mycket tacksam!
Vid det snabba reseerbjudandet släppte Mme Mahjouba allt hon hade för händer och kommenterade:
-Jag är mycket glad över detta värdefulla och hedrande uppdrag och denna gåva, att få besöka Sverige och träffa många av dem som stött våra verksamheter här i Agadir.

-Jag hoppas få göra många bekantskaper och få uppleva mycket som kan föra arbetet här ännu mer framåt. Hälsa alla att jag är mycket tacksam!

Sven Olof Andersson

 

Läs även Mme Mahjoubas historia, berättad av henne själv 2011!