Rapport från Oum El Banine, november 2015

November i siffror

Oum El Banine tog i november emot 20 ärenden för olika former av hjälp. På daghemmet fanns nitton barn och i kvinnohuset sju mödrar eller gravida kvinnor.

Under månaden fick Oum El Banine in 34 615 MAD i form av olika donationer. Detta räckte till betalning av löner för halva juni och halva juli månad, samt de allra nödvändigaste räkningarna.

Lön i tid eller ej - barnen måste ha mat och omvårdnad. Den otroligt logala personalen ligger ständigt minst ett kvartal efter med lönerna.

Mme Mahjoba:
-Vindarna går ofta emot skeppets vilja…

-Vårt skepp Oum El Banine navigerar fortfarande i höga vågor. Att ligga månader tillbaka med betalningar är svårt, att då skapa hopp är ännu svårare. -Att allt detta ändå kan ske är givarnas förtjänst. Ett stort tack till er alla, som lojalt driver vårt projekt runt jorden, trots de hårda vindarna!

Karavan från Värmland

Hjälporganisationen Karavanen från Värmland kom på besök med sex medlemmar. De reste tillsammans med Jennie Silis, svensk representant för Oum El Banine, som arrangerat besöket.

Besöksgruppen hade med sig kläder och livsmedel för både kvinnor och barn.Små pratstunder blev det också, barnen är alltid nyfikna på nya ansikten.

Länk Karavanen: http://karavanen.nu/

 

Besök från Tyskland

En tysk besöksgrupp på fyra personer kom till Oum El Banine. Mme Mahjouba tog emog och gav dem all information de ville ha. Förhoppningsvis kan det bli ett fortsatt stöd.

Mme Mahjouba (längst t v) och Jennie Silis, Oum El Banines svenske representant, hjälper till att välkomna den tyska besöksgruppen.

 

Dokumentärfilm

Dokumentärfilmaren Mariam Baker med sitt team har påbörjat en dokumentär om projektet med ensamma mödrar på Oum el Banine.

Syftet är att ge allmänheten en uppfattning om det arbete som utförs och att skapa kunskap om de tunga frågor som tynger i det marockanska samhället.

Inspelningar ska pågå under en längre period. Ambitionen är att kunna visa filmen på nationella kanal2MTV till 2016.

Mme Mahjouba (längst t v) i rampljusets sken. Inspelningen av dokumentären samlar många intresserade och förväntningarna är stora på premiären, vilken beräknas ske 2016.

 

Tyska studenter

En stor grupp tyska studenter, nitton personer, kom på besök i november. De såg bland annat en film om Oum El Banines verksamhet.

Besökarna hade många frågor. Bland annat om varför organisationen inte hade stöd från samhälle och regering. När de fick sanningen klar för sig blev de än mer imponerande av det stora arbete som utförs på Oum El Banine.

Den bristande kunskapen om att all hjälp måste ges på ideell basis, visar hur viktigt det är att sprida informationen om arbetssättet och vad som uträttas. Många hjälporganisationer kan ha samma förutfattade mening. att Oum El Banine har stora statliga bidrag.

Förhoppningsvis ger studentbesöket någon form av extra stöd i framtiden.