Rapport från Oum El Banine - februari 2016

Oum El Banine
under februari

Under februari har hjälpverksamheten sett ut så  här:
Mottagna hjälpsökande 18
Barn som fått stöd 26
Hjälp till mediciner  9
Hjälp med hyror 5
Nationell identitet 4
Hjälp till kläder 10
Kvinnor på kvinnohuset 4

Oum El Banine försöker så långt som möjligt erbjuda alla nödställda hjälp. Behov och situation avgör vilken hjälp som kan ges.

Ett vanligt behov är att kvinnor inte har pengar till läkemedel och därför tvingas genomlida onödiga smärtor och risker.

Ett annat behov kan vara att det saknas pengar till hyra av ett rum, efter att kvinnorna lämnat kvinnohuset.

Många ber om hjälp till kläder, välling och blöjor. Andra behöver registrera sig för en nationell identitet, eller behöver en sådan för sina barn.

Det stora och grundläggande problemet finns alltid där, att gravida kvinnor behöver hjälp och skydd för att föda sina barn. Få lära sig läsa och skriva och kunna få ett arbete. Under den tid det tar har barnen det bra på daghemmet.

Mme Mahjouba hjälte
i marockansk TV-film

Den film vi tidigare rapporterat om spelas in på Oum El Banine, har nu sänts i marockansk tv. Den ingår i en programserie som heter "Vi är alla Hjältar". Hjälte denna gång är Mme Mahjouba Edbouche.

Filmen beskriver hur hon startade sitt sociala arbete bland ensamstående utsatta mödrar och deras barn. Hur verksamheten utvecklats och hur en hennes vardag kan se ut. Filmen har sänts i kanalen 2M.

 

Tyskt besök
fyllde lagren!

När lagren på Oum El Banine var som tommast, kom ett tyskt besök med påfyllning.

Det var Hr Horst som kom för ett första besök. Han reste tillsammans med Hr Rainer, som tidigare var reguljär donator genom organisationen Soziale Projekte Suedmarokko.

Hr Horst skänkte mjölk, blöjor och hygienprodukter. Förhoppningen ökade att tyska organisationer kommer att återuppta sitt stöd till Oum El Banine.

 

Kvinnohuset ger skydd

Tack vare er givare!

Arbetet på kvinnohuset är en av de viktigaste posterna på Oum El Banine. Det gäller inte bara att erbjuda kvinnorna mat och en plats att sova, i väntan på sin förlossning eller efter densamma.

Syftet går djupare än så, det gäller att de ska uppleva känslan av att bo i ett marockanskt hem. Erbjuda dem att bli en del av den tillfälliga familj de tillsammans utgör. Skapa en atmosfär där de känner sig som hemma.

Fysiskt skydd
Kvinnohuset ger också det fysiska skydd som många behöver, efter att ha rymt från sina familjer, undan hot och hedershandlingar. Ingen ska kunna ta sig in eller ofreda. Istället för att tvingas bo och föda på gatan erbjuder kvinnohuset en trygg tillvaro. Det räddar liv och hälsa på både mödrar och barn.

Försök till försoning
Under vistelsen får de hjälp att om möjligt kontakta sina familjer för att söka försoning och att få komma tillbaka med sina barn. Är detta inte möjligt placeras kvinnorna senare i hyrda rum och kan söka arbeten för att ensamma skapa sina fortsatta liv. Tiden på kvinnohuset är oftast begränsad till fyra månader.

Tack vare er givare!
Så länge stöder från olika givare garanteras kan Oum El Banine fortsätta med sina humanitära projekt. Tjugosex barn har en trygg plats att vistas på tack var er alla, kära donatorer. Varje mottagen dirham behövs för att rädda livet på dessa barn och deras mödrar.

Mme Mahjouba Edbouche