Rapport från Oum El Banine februari 2015

Mme Mahjouba:
Köp en bussbiljett!

Mme Mahjouba har uppmärksammat att många ensamstående mödrar vill lämna områden runt Sahara för att finna hjälp. Men de blir kvar som hemlösa i sin nöd, eftersom de inte ens har pengar till en bussbiljett.

Hon uppmanar i en kampanj alla resande att ställa upp och betala en extra biljett, när det behövs!

-Regeringen och alla omkring den vill ha lösningar för att få stopp på den ökande hemlösheten, säger Mme mahjouba.

-Men de kommer aldrig att lyckas om de inte går till problemets källa: Ensamstående mödrar.

Studentbesök
Ett antal studenter från International University of Agadir har besökt Oum El Banine. I studiesyfte och för att få del av verkligheten.

De förde med sig gåvor i form av en mängd olika produkter som kläder, mat och blöjor.

Det är ganska vanligt med sådana studiebesök. I den högre skolvärlden anses Oum El Banine göra att bra arbete för samhället.


Rotary hyllade Mahjouba
Rotary Club International hyllade i februari Mme Mahjouba på Hotel Robinson i Agadir. Hon presenterades som en av flera kända och intressanta karaktärer i det marockanska samhället.

Amerikanska studenter
En kanadensisk kvinna har besökt Oum El Banine i sällskap med en grupp amerikanska studenter. Studenterna uttryckte sin vilja att på lämpligt sätt kunna hjälpa till i framtiden.
 
Svenska besökare
En grupp svenska besökare ledda av HumanistHjälpens Lars Hector, har besökt Oum El Banine för att få en överblick av verksamheten.

Mme Mahjouba beskrev den allmänna och hårda situationen för ensamstående mödrar i Marocko.

Besökarna blev mycket rörda av hennes tal och skänkte drygt 2 000 Dirham till verksamheten.  

10 000 Euro
En representant från Stiftelsen Gaandern SWOA i Arnhem, Holland har besökt Oum El Banine.

Med sig hade hon en stor donation på 1000 euro, vilket blev till stor hjälp i den ekonomiska kris som råder.

Blödarsjuk i kejsarsnitt - med svensk insats

En kvinna med mycket tragisk bakgrund kom till Oum El Banine för att söka hjälp. Hon hade blivit svårt lurad och bedragen av en man hon litade på och var nu gravid. Men hon lider av blödarsjuka. En väldigt svår komplikation vid förlossning.

Man kunde snabbt konstatera att inget sjukhus i Agadir kunde klara den kombinationen. Det krävdes kejsarsnitt på en speciell klinik i Marrakech.

Pengarna räckte inte
Mahjouba åkte dit med kvinnan, men fick vända om. Kostnaden skulle bli 4 000 Dirham, inte de 1 000 som man  trodde skulle räcka.

Jennie Silis vädjade
Jennie Silis, Oum El Banines representant i Sverige hörde om svårigheterna. Hon gick ut på Facebook och vädjade om bidrag. Det kom in mer än dubbla summan! Vilket behövdes, för kvinnans sjukdom kräver noggrann eftervård.

Jämförelsevis låg kostnad...
Tacksamheten är stor över den snabba insatsen. Kostnaden för att rädda två liv i Marocko kan alltså vara så låg som 4 000 Dirham (ungefär 3 500 SEK).

...hjälper inte då pengar saknas!
Med låg menar vi då i jämförelse med kostnader i Sverige. Men vad hjälper den jämförelsen, om inga pengar finns? Klicka på kanppen Ditt Stöd nu!

Läs om räddningen på Facebook!

En månad till utan lön

De anställda på Oum El Banine ser sig inte bara som anställda. De ser sig som försvarare av att barn inte ska överges. Därför är de lojalt tålmodiga, trots månader av obetald lön.

Frågan om när löner kan betalas ut, kommer ofta upp.


Mme Mahjouba berättar:
-När någon är på väg att ge upp ser jag hur personalen ändå står enade runt tanken att skydda de ensamstående mödrarna och deras barn. Det känns som om de deltar i ett kallt krig.

Möte varje vecka
Oum El Banines ledning har beslutat att ha möte varje vecka, för att ta del av kunna dela deras vedermödor. Där informeras om alla insatser som gjorts för att klara både det dagliga arbetet och för att finna nya donatorer.

Problemet är regeringen
-Själv har jag inte ens tid att klia mig i huvudet, säger Mme Mahjouba. Det verkliga problemet ligger hos regeringen. Alla marockanska organisationer lider stor ekonomisk nöd just nu.