Svensk Insamlingskontrolls logotype

Plusgiro 90 02 79-1
Bankgiro 900-2791

Rapport från Oum El Banine januari 2015

Barn från skola besökte

Oum El Banine fick i januari besök av 30 elever från en privatskola. De var unga elever i tioårsåldern. Deras föräldrar och lärare fanns med i gruppen.

Besöksgrppen hade med sig kläder, mjölk och blöjor för spädbarnen. Mme Mahjouba tog emot föräldrar och lärare på sitt kontor och gav dem en allmän insyn i vad Oum El Banine arbetar för och uträttar i samhället.

 

Föreläsning Universitetet

Ordförande Mme Mahjouba och informationsansvarige Jamila, höll i januari en uppmärksammad föreläsning på Universitetet i Agadir. 

De hjälptes åt att klargöra sanningen om vad ensamstående mödrar utsätts för. En verklighet som inte är känd av alla och som studenter ofta tar till sig och vill bearbeta med, nu eller i framtiden.

Fransk kulturförening

Oum El Banine besöktes i januari av en Algerisk och Tunisisk besöksgrupp.

Besökarna tillhör en kulturförening i Frankrike. De fick information om arbetet med att rädda kvinnor och barn. Besökarna hade med sig kläder, leksaker och godis tilll barnen.

1000 Euro från Sverige

En svensk reseguide kom till Oum El Banine tillsammans med tre damer från organisationen Wendela. De donerade 1000 Euro samt kläder.

Ekonomiska situationen

De finansiella problemen på Oum El Banine är stora. Att rädda ensamstående mödrar är en kontroversiell uppgift i Marocko. Från regeringen ges ingen hjälp, vi är beroende av privata donatorer.

De anställda hade i januari ännu inte fått löner sedan augusti. Styrelsen tvingades låna sig fram mellan olika konton för att verksamheten inte helt skulle stanna av.

Två månadslöner har på så sätt kunnat betalas. Ändå återstår alltså tre månadslöner att betala ut. Ungefär 100 000 svenska kronor som vi inte alls vet var de ska komma ifrån.

För sociala avgifter, fakturor med mera utgör bristen långt mycket mera, vi kan bara hoppas på fortsatt stöd från olika hjälporganisationer.

 

Sammanfattning

Oum El Banine fortsätter sin kamp i verkligheten av problem och utmaningar, för att skydda dessa oskyldiga barn och deras mödrar.

I januari har det varit många marockanska besök. Det måste ses som en bekräftade på att Oum El Banine lyckats nå ut med sin opinionsbildning.  

Inget av detta hade kunnat ske utan den hängivna personalen. Eller utan det stora hjälpen av trogna givare till HumanistHjälpen.