Rapport från Oum El Banine Juli 2016

Juli i siffror

Utgifterna var i juli cirka 38 000 Dirham (nästan lika mycket i svenska kronor). Med löneutbetalningarna har nu Oum El Banine kommit ikapp, tack vare allt fler varmhjärtade donatorer.

Men skulderna är ännu höga, över 400 000 Dirham. I den summan fnns bland annat sociala avgifter och skatter.

Aktiviteten i juli:

Dövstum utnyttjades
Tvingades till prostitution

Nabila är dövstum, kan varken höra eller tala. Hon blev gravid, 17 år gammal och tvingades fly från sin familj och sitt hem i åttonde månaden. Hederskraven är starka på hennes hemort. Hon kom ur askan i elden, togs om hand av en kvinna som utnyttjade Nabila för prostitution.

Kvinnor som kastas ut från sina familjer på grund av att de blivit gravida, är ofta enkla byten för kriminella som vill tjäna pengar på dem. Kvinnan saknar helt manligt försvar, är därmed "lovligt byte", kan få vara glad över att inte svälta ihjäl.

Barnen såldes
Kvinnan som tog hand om Nabila sålde hennes nyfödda barn, berättar Nabila. Därefter tvingades hon att bli prostituerad. Det varade några år, hon blev åter gravid och hennes "beskyddare" sålde åter barnet. När hon blev gravid för tredje gången, fick hon hjälp att fly, 25 år gammal. Hon kom först till Ahddane och sedan till Oum El Banines kvinnohus.

Räddades till Oum El Banine
Där födde hon sitt tredje barn och det vill hon behålla. Barnet har fått en plats på daghemmet och själv får Nabila en enkel utbildning för att klara sig själv.  Oum El Banines personal har hjälpt henne att skaffa nationell identitet till den nyfödda, ett viktigt steg för barnets framtid.

Ingen identitet
Nabila själv har dock ingen nationell identitet. Hennes mamma var också ogift mor, hon kunde aldrig registrera sin dotter. För att ha någon chans att lyckas med sitt nya liv måste alltså även Nabila få en egen identitet. Mme Mahjouba följde med Nabila till hennes hemort föra att om möjligt träffa hennes mamma. Men det visade sig att hon avlidit strax efter att Nabila flytt från hemmet. Därför vet man ingenting om fader, syskon eller släktingar. Det kan bli mycket svårt eller helt omöjligt att skaffa henne en nationell identitet.

Hjälp som grusades
En ljusglimt är att kvinnan Nabilas mamma hyrde ett rum av, blev förskräckt över familjens öde. Hon skänkte en del förnödenheter till Nabila och barnet. Hon ville även ställa upp och ta hand om Nabila och barnet. Men de planerna grusades då kvinnans son förbjöd sin mor att göra så. Det är alltid männen som har makten över kvinnor, även över sina mödrar om ingen make finns i familjen.

Aldrig levt fritt liv
Nu betalar Oum El Banine hyra för ett rum åt Nabila och hennes bebis. Hon får också en utbildning i barnavård och i vardagsliv i samhället, hon har aldrig levt ett fritt liv tidigare. I väntan på någon långsiktig lösning, får hon komma till Oum El Banine för att äta mat.

På väg att bli blind
Utöver sin dövstumhet har man även upptäckt att Nabila håller på att bli blind. Hon har grå starr i båda ögonen. Det krävs en operation för att hon åtminstone ska få behålls sin syn.

-Naturligtvis står allt hopp till våra donatorer, för att vi ska kunna hjälpa Nabila, säger Mme Mahjouba på Oum El Banine.

-Med eller utan nationell identitet kostar starroperatoner stora pengar. Det vore oerhört tragiskt om Nabila även förlorade synen, då hon redan som dövstum har enorma problem att kommunicera med omgivningen.

Nabila har i verkligheten ett annan namn.

Text, översättning, bearbetning:
Oum El Banine
Malika Jaouhar
Sven Olof Andersson

 

Tvångsgift en gång
Vägrade en gång till

Sofia gavs bort av sin pappa till sin blivande make. Då var hon 17 år, vad hon ville själv frågade ingen efter. Hennes make visade sig genast vara otrogen. Han tog till och med en älskarinna med hem. Efter tre månader bad Sofia om skilsmässa.

Sofias familj valde genast en ny man till henne. De bor i en region där äktenskapet traditionellt är obligatoriskt och inget val. Framför allt inget val för kvinnan, vem hon vill gifta sig med. Ung eller gammal, vacker eller ful, hon måste bara tacka ja. Mycket handlar också om ekonomi. Familjen får en dotter mindre i maten, den utvalda fästmannen får en hushållerska.

Sofia rymde
Men Sofia vägrade gifta sig med fästman nummer två! Det var en stor skandal. Men hon fick stöd av en bror, som tog henne med till Agadir, där hon gömde sig för föräldrarna. Och i Agadir träffade upptäckte hon kärlek på riktigt genom en fästman hon valt själv. Enda bekymret var att hon inte dög för hans familj, de fick inte gifta sig.

Gravid - fästmannen försvann
I tre år bodde paret tillsammans, som ogifta. På slutet blev Sofia gravid, då gav sig mannen genast av. Hon lever nu själv med en tio månaders dotter, försörjer sig på städning. För dottern har hon lyckats få en daghemsplats på Oum El Banine. Kommunalt ordnade daghem finns inte.

Måste få identitet
Oum El Banines personal arbetar nu för att dottern ska registreras som tillhörande mannens familj. Han har lovat att det ska ske, men ingen litar helt på detta. Backar han ur helt kommer man att få barnet registrerat som barn till en ensamstående mamma. Inte alls samma sak, men bättre än att som oregistrerad stå helt utanför samhället.

Sofia har i verkligheten ett annan namn.

Text, översättning, bearbetning:
Oum El Banine
Malika Jaouhar
Sven Olof Andersson

 

Två vägar till identitet:

En human
En diskriminerade

Det finns två vägar för att registrera barn som föds utanför äktenskap. Ge det en nationell identitet. Det bästa är om fadern accepterar sitt barn och förklarar det som sitt. Då kommer barnet att få bära faderns familjenamn. Det är givetvis mest humant.

Den andra vägen är lägre och svårare - när fadern vägrar eller helt förnekar att barnet är hans. Då kan barnet registreras på sin mammas familjenamn. På barnets identitetskort kommer det då att finnas en tom ruta där faderns familjenamn saknas. I rutan för faderns förnamn, kommer det dock att stå ett namn. Men - detta kommer inte att vara faderns riktiga namn, utan ett låtsasnamn.

Utpekande låtsasnamn
Vid registreringen av ett sådan här barn väljer den registrerande myndigheten själv faderns namn. Och det finns en färdig uppsättning låtsasnamn. De namnen är valda ur koranen och hänvisar till att barnen är givna till islams gud. Ett sätt att markera att ingen fader godkänt dem.

Diskriminerande
Många vuxna som är barn till ensamstående mödrar lider av denna diskriminering. Den står skriven på deras identitetskort och det styr deras liv. De betraktas nedlåtande i skolan, då de söker arbete, i det sociala livet. Många skäms för att visa upp sina identitetskort.

Hoppas på förändring
-Vi hoppas att det här kommer att ändras någon gång, säger Oum El Banines grundare, Mme Mahjouba.
-Det är förnedrande att genom hela livet pekas ut som "oäkta" barn. Det rätta vore att de skulle betraktas lika som barn till gifta föräldrar.

Viktig opinionsbildning
Genom stark opinionsbildning försöker Oum El Banine hela tiden påverka omgivningen till mer humana synsätt på ogifta mödrar och deras barn. Omkring en tredjedel av organisationens budget läggs på det viktiga arbetet. Stort fokus ligger på upplysning till familjer, men man arbetar också på nationell nivå, med att försöka ändra rutiner och lagar.