Rapport från Oum El Banine, juni 2015

Situationen Juni
Mme Mahjouba:

Oum El Banine står fortfarande inför en ekonomisk kris, på grund av otillräckliga resurser.

Personalen behöver få ut sina löner för mars till och med juli 2015.

Det råder också brist på livsmedel och andra produkter. De täcker inte behoven hos barn på daghemmet och kvinnorna I kvinnohuset.

Dessutom är telefon och internet avstängda i brist på betalning. Arbetsförhållandena är dåliga och försämras snabbt.

Datum för ny generalförsamling, då en vändning kunde ske, är fortfarande inte bestämt, på grund av förhalning från den gamla styrelsen.

Att Oum El Banine fram till idag ändå kan fungera, är ett resultat av våra trofasta donatorer, som fortsätter se vårt arbete som en humanitär fråga.

Kämpar juridiskt för
två försvunna barn

Mamass är 32 år gammal, från Sidi Ifni. Hennes far dog och hon blev genom detta skyldig att arbete på ett jordbruk i Agadir. Allt slutade i stor olycka, nu söker Mamass två barn som försvunnit.

I arbetet på gården fick Mamass ett förhållande med en man, med vilken hon fick en dotter. Hon kunde inte själv ta hand om dottern när hon arbetade, någon barnomsorg finns inte. Hon lämnade barnet till en annan kvinna med bättre förutsättningar. Kort därefter vägrade denna kvinna att låta Mamass träffa sitt barn mera.

Kämpade juridiskt
För sin juridiska kamp behövde Mamass mer pengar och prostitution är tyvärr ofta den enda återstående möjligheten. Mammas blev då gravid för andra gången och födde en son. Denna lämnade hon för dagvård på ett hem. Men när hon kom tillbaka var sonen försvunnen. Hon fick höra att han tagits om hand av en kvinna i Sahara.

Famljen hade tvingat henne
Ett år gick och Mamass blev gravid för tredje gången. Hon fann då Oum El Banine och begärde hjälp. Hon berättade att hennes familj misshandlat och tvingat henne att överge sina två tidigare barn. Nu ville hon få behålla sitt tredje barn.

Två av Mamass barn försvann när de hade privat barnomsorg. Det är inte ovanligt i Marocko, den ensamstående kvinnan anses inte ha några rättigheter, inte heller hennes barn.

Oum El Banine hjälpte
Oum El Banine tog hand om både Mamass och hennes barn. Dessutom försöker man få till en återförening genom att samtala med hennes familj. Hon är välkommen hem igen, men inte med sitt barn. Då beslutar sig Mammas för att starta ett eget liv, med sitt återstående barn.

Arbetar och sörjer
Mamass har nu fått ett städjobb.  Barnet är 18 månader. Mamman plågas hela tiden av dåligt samvete, hon förebrår sig för att ha förlorat de två första barnen, hon sörjer. Hennes önskan är att samla alla barnen runt sig.

Oum El Banine har vissa möjligheter att hitta försvunna barn. Men för det krävs särskilda insatser till vilka inga pengar finns.

Mme Mahjouba sammanfattar:
-Mamass vädjar till alla donatorer, när vi knackar på era varma hjärtan, ställ upp för henne och för vårt arbete. Vi vill så gärna få möjlighet att måla upp ett lyckligt leende i Mamass ansikte!