Rapport från Oum El Banine, oktober 2015

Islamsk tideräkning
Måne istället för Sol

Vi rapporterar ibland om att man firat olika högtider på Oum El Banine och Ahddane. Samt då ofta fått gåvor från olika håll. Den som vill hänga med bättre läser vidare! Den islamska kalendern utgår inte som vår, från solåret. Istället räknar man månår. Ett månår består av 12 månader med 29 eller 30 dagar. Hopräknat blir detta elva dagar kortare än det solår vi anpassat kalendern efter.

I våra ögon inträffar därför muslimska högtider inte vid samma tid från år till år. Fast de ändå gör det, enligt månkalendern.

622 är år noll
Den muslimska tideräkningen börjar år 622, enligt vår tideräkning. Det var det år man ansåg att Muhammed emigrerade från Mekka till Medina. Detta blev år noll.

I år är det 1437
Under 32 av våra solår, går det 33 månår. I år är det i den islamska kalendern år 1437. Det året började enligt vår kalender den 14 oktober.

Månader och helger
Här följer de tolv månaderna i den islamska kalendern och några datum och helger, helgerna innebär ofta att man ska göra goda gärningar eller på andra sätt dela med sig av det man har:

1. Muharram  1 nyårsdagen, 10 Ashura (se vidhängande artikel)
2. Säfar 
3. Rebi I  12 Mavalid al-Nabi (Muhammeds födelsedag)
4. Rebi II 
5. Djumada I 
6. Djumada II
7. Radjab  27 Miradj (Muhammeds himmelsfärd)
8. Shaban  15 Shaban - Lailet al-berat (prövningar av goda och dåliga gärningar):
9. Ramadan  Fastemånad, 27 Laylat al-Qadr (all-maktens natt).
10. Schawwal  1 Eid al-Fitr (Fastebrytandes fest)
11. Dhu`l-kaada   
12. Dhu`l-hiddja  1 Hadj (Pilgrimsfärden), 10 Eid al-Adha (Offerhögtiden)

Källa: Immigrantinstitutet, http://www.immi.se.htm

Hårt jobb för att få donationer
MEN SNART SLUTAR PERSONALEN!

Genom en arbetsgrupp som söker upp lokala företag och begär donationer, fick Oum El Banine i oktober in 70 000 MAD (nästan lika mycket i SEK). Men tyvärr räcker det inte långt. Det saknas lönepengar för nästan ett halvt år. Totalt saknas cirka 170 000 MAD. Plus en hel del minus från 2014. Till nyår kan personalen komma att gå hem.

I sitt sökande efter nya donatorer har en arbetsgrupp besökt lokala företag och begärt donationer i form av kontanter eller varor. Resultatet i oktober blev två större donationer:

HASSAN Belhassan Company donerade 50 000 MAD
AVEIRO Company donerade 20 000 MAD

Kan sluta vid nyår
Det är förhållandevis stora donationer, men räcker alltså ändå inte till. Flera ur personalen har inte fått lön på ett halvt år. Obetalda fakturor ligger på en stor hög. Totalt saknas 170 000 MAD i kassan. Många i personalen säger att de måste hitta andra jobb till nyår, om inte ekonomin kommer på fötter och löner kan betalas ut.

HumanistHjälpen ensam just nu
Det kommer in allt för få donationer utifrån. Europa lägger just nu sitt humanitära fokus på den ökande flyktingströmmen, hjälpmål som Oum El Banine blir lidande. HumanistHjälpen är just nu ensam som europesisk hjälporganisation att förmedla hjälp till nöden i Agadir.

Vad händer med barnen om personalen tvingas sluta, för att de inte längre har råd att jobba gratis? Ingen vet, ingen törs ens tänka tanken.

Letar sponsorer
Ett längre projekt från en Belgisk fond till opinionsarbete har planenligt avslutats under hösten. Det har medfört att en del av den adminstrativa personalen fått andra uppgifter. En socialsekreterare sätts nu att tillsammans med ledningen söka internationella sponsorer. Den ansvarige för opinionsbildning får liknande uppgifter för att söka projekt som genererar inkomster. Två volontärer har fått kontrakt att hjälpa till på Oum El Banine. En för att hjälpa socialassistenten. En för att under tre månader komplettera sin utbildning på olika områden.

Spelar in dokumentärfilm
Man har också tackat ja till att medverka i en film om ensamstående mödrar. En dokumentärfilmare, Meriam Bakir, har erbjudit sig att genomföra projektet. Inspelningarna börjar I mitten av november. Förhoppningen är att filmen ska kunna väcka donatorer, myndigheter, företag och organisationer.

Stort Tack till donatorer!
På Oum El Banine fanns i oktober sex kvinnor på kvinnohuset, och 19 barn på förskolan. Ytterligare 25 kvinnor har sökt och fått olika former av hjälp under månaden. Oum El Banine är onekligen i en svår situation, alla hoppas på någon väg ut ur krisen. Vi tackar alla givare för deras intresse och bidrag och vi hoppas att på något sätt kunna rädda Oum El Banine för barn och mödrar i nöd.

Abdelkhalek födelsedag

När barn fyller år måste det naturligtvis firas. Som på de flesta förskolor gör man det även på Oum El Banine.

 

Den här gången var det Abdelkhalek som fyllde. Hur många år får du gissa! Alla hans små kamrater gissade alldeles rätt!

 

Helgfirande av Ashura gav många fina gåvor!

Till den stora festhelgen Ashura fick Oum El Banine en massa gåvor, kläder, leksaker, livsmedel med mera.

I den sunnimuslimska världen ska man göra goda gärningar under Ashura. Helgen inträffar under den första månaden i den islamska kalendern, Muharram, vilket inträffade 14 oktober.

Gåvorna från vänliga medmänniskor krävde en skåbil för att fraktas till Oum El Banine. Här hjälps Nacira och Lafita åt att lasta in alla paket.

Olika traditioner
Det finns många muntliga traditioner runt helgen, som att Adam och Eva skapades den dagen, att Noah lämnade arken och att Moses räddade sitt folk från egyptierna. För sunni-muslimer (Marocko) är det en festhelg med goda gärningar som ska begås. För shia-muslimer är det en mycket allvarlig högtid, mycket sorgebetonad.

Tack för goda gärningar!
De som valde att komma till Oum El Banine med gåvor fick varma tack för den goda gärningen. Att få så mycket förbrukningsartiklar är till stor hjälp. De donationer som kommer in räcker vanligen alls inte till för att köpa allt som behövs.

Se vidhängande artikel om den muslimska tideräkningen och dess månader. Kan vara bra-att-veta-kunskap!