Granskat insamlingar sedan 1943

Svensk Insamlingskontroll har som uppgift att granska hur insamlingar bland allmänheten sköts. En garanti för att insamlade pengar verkligen kommer fram och gör nytta. Under olika former har kontrollen funnits sedan 1943.

På Svensk Insamlingskontrolls hemsida publiceras de olika insamlarnas resultat.

90-numer för girokontonton
Insamlingsstiftelser som godkänns får särskilda gironummer, vilka alltid börjar med talet 90. SMS-nummer för donationer börjar alltid med talet 729.

Allmän insyn
Svensk Insamlingskontroll granskar hur donationer tas emot, hur de förvaltas och att de verkligen går till insamlingsmålen. Bokföringen granskas två gånger per år. Årsresultaten publiceras så att allmänheten får insyn. På Svensk Insamlingskontrolls hemsida går det att följa insamlingsstiftelsernas resultat år för år.

Personkontroll
Styrelsernas medlemmar granskas också, ingen får ha ekonomiska anmärkningar från myndigheter. Skulle någon ledamot få detta, måste denne lämna uppdraget och ersättas. Samma hårda krav gäller den revisor som granskar en insamlingsstiftelse.

Söks om årligen
Tilldelade konton med 90-nummer måste sökas om varje år. Av insamlade måste 75 procent gå till hjälpmålen, kostnader för administration och kostnader måste hållas nere.

Skapat förtroende
Verksamheten har genom åren skapat ett förtroende hos allmänheten. De hårda kraven och den offentliga insynen gör att de flesta insamlarna håller kostnaderna nere och redovisar mycket höga procenttal till hjälpmålen.

Cirka 400 insamlare
Svensk Insamlingskontroll granskar cirka 400 insamlingsstiftelser (424 år 2015). Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening, vars huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer - LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Länk till Svensk Insamlingskontroll