Fyra nöjda såbarn som koncentrerar sig på sin mat

Donation

Som givare till vår hjälpverksamhet är du en mycket viktigt och uppskattad person. Utan donatorer skulle en mängd människor inte nås av någon hjälp alls i sin kamp mot förtryckta mänskliga rättigheter.


Donera med betalkort:

Tackmail och kvitto kommer med mail, när fälten märkta med * nedan är ifyllda. Om du saknar email, ange din postadress.
(Vi försöker undvika kostnader för tryck och frimärken.)
Anonyma givare behöver bara fylla i gåvans storlek.

Förnamn*

Efternamn*

När du klickar på Nästa steg länkas du till en säker betalsida. Där matar du in dina kortuppgifter, varefter donationen förs över till vårt 90-konto.


 

Donera från bankkonto

Donationer kan också göras direkt från ditt bankkonto till
Plusgiro 90 02 79-1
eller
Bankgiro 900-2791

Skriv gärna din e-post i betalningen, så vi kan skicka ett tackmail!

Betala via PayPal

Många föredrar att donera via PayPal, istället för med betalkort direkt. Det kan du göra med Donations-knappen nedan. Då får du välja mellan betalkort eller eget PayPal-konto. För att få Gåvobevis när du donerat via PayPal, mailar bara din önskan till kansli@humanisthjalpen.se!


Val av hjälpmål utgår

Från 1 mars 2015 går det inte längre att välja ett särskilt hjälpmål för sin donation eller månadsgåva. En fortsättning skulle kräva avlönad arbetskraft. Stiftelsen ser hellre att så mycket som möjligt av sänkta pengar verkligen når fram.

Sorteringen efter hjälpmål har tagit tid, som avsatts helt ideellt. Alla betalningar har granskats manuellt och delats upp på önskade hjälpmål.

Stiftelsens hjälp kan nu också riktas mer strategiskt. Om ett hjälpmål för tillfället inte sitter i nöd, kan medlen gå till ett hjälpmål i större nöd.

För tidigare månadsgivare, som angivit önskat hjälpmål, fortsätter donationerna att fördelas till just det hjälpmålet. Den sorteringen är ju redan utförd.

För särskilda donationer, som insamling av gåvor som present eller minnesgåva och ideellt arrangemang, kan fortfarande ett särskilt hjälpmål anges. Dessa inbetalningar måste nämligen ändå granskas manuellt. Detsamma gäller donationer i form av Aktiegåva och Testamente.

Vi hoppas på förståelse för den här administrativa förenklingen. Stiftelsen har inga andra kostnader än de absolut nödvändiga och legala, till myndigheter, banker etc. Alla i styrelsen arbetar ideellt. Med de enkla principerna kommer donationerna nära nog oavkortade fram till den nöd de är avsedda för. Nu kan vi bli än mer effektiva.

HumanistHjälpen
styrelsen