Fem glada barnansikten i radKvinnohus, daghem, barnhem

I Marocko är det vanligt att ogifta gravida kvinnor fördrivis från familj och samhälle. Det sker oavsett vad som ligger bakom - våldtäkt, pedofili eller ren okunskap. Andra följder är fängelse och hedersrelaterade hot. Även gifta kvinnor kan förskjutas, till exempel om mannen överger henne. I Agadir finns Oum El Banine och Ahddane. Lokala idella organisationer som driver kvinnohus, daghem, utbildning och informationskampanjer. Här räddas hälsa, liv och framtid!

Här finns också SOS Tarouanou, ett barnhem som räddar övergivna barn från ett liv på gatan. Att de övergivits hänger ofta samman med att de är barn till ogifta mödrar. Då har barnen väldigt lite värde i. Som övergivna utsätts de dagligen för våld, utnyttjande och misär som är svår att föreställa sig.

 

Följ oss på Facebook

grupp: www.humanisthjalpen.se

Nyheter:

Hoppet står till donatorer
Utan folkbokföring förblir Ibtisam döv.

läs mer...

 

SOS Tarouanou räddar pojkar som tvingas sova på gatorna i Marocko.

läs mer...

 

Oum El Banine uppmärksammas:
S
tort DN-reportage

läs mer...

 

Mme Mahjouba åter i TV. Berberkanal ser misären, men inte myndigheterna.

läs mer...

 

Köldknäpp i Agadir. Donatorer samlade till 70 värmande filtar över en helg!läs mer...

 

Marockos Kung
ger Oum El Banine stöd

läs mer...

 

12-åring våldtagen och gravid

läs mer...

 

Marockanska gatubarn även svenskt problem

läs mer...

 

Oum El Banine

Oum El Banine (Mor och Barn) är en ideell organisation som grundades 2001 av Mme Mahjouba Edbouche. Dess syfte är att ge stöd och hjälp till fördrivna gravida flickor och kvinnor. De får hjälp att föda, någonstans att bo, en utbildning och hjälp till arbete. Under tiden får deras barn en daghemsplats.

Opinionsbildning
Oum El Banine har ett omfattande program för opinionsbildning. Detta har nått ut till befolkningen, kanske mer effektivt än skrivna lagar. På skolor, arbetsplatser och i föreningsliv åker organisationens informatörer ut och föreläser. Och det händer allt oftare att gravida ogifta inte som tidigare automatiskt exkluderas från familj och samhälle.

AHDDANE

Ahddane (Kram!) är också ett kvinnohus/daghem i Agadir. Mme Majouba startade även detta, då hon 2011 pensionerades som chef för Oum El Banine. Där hon dock nu är ordförande i styrelsen.

Övergivna mödrar
Även på Ahddane räddas exkluderade mödrar och barn, precis som på Oum El Banine. Men här får även mödrar hjälp när de på andra sätt stötits ut från familj och samhälle, till exempel blivit övergivna av sina män eller blivit änkor.

TAROUANOU

Tarounanou i Inezgane öppnade officiellt i januari 2017. Men flera år innan dess gjordes ideella insatser bland gatubarnen av privatpersoner och socialarbetare. Kommunen såg behovet och skänkte en byggnad 2014. Då startades dagverksamhet. Barnen kunde tvätta sig, få mat, tvätta kläder.

Donationer - en förutsättning
Lokalerna fylldes långsamt med inredning genom donationer. Nu har 18 pojkar sitt fasta boende på barnhemmet Ekonomiskt finns vissa kommunala bidrag för de mest basala kostnaderna. Men utan donationer skulle man tvingas stänga.

GE EN GÅVA

 

Tre drabbade generationer

En ogift kvinna föder ett flicka efter en våldtäkt. Enda tillflykten blir ett liv på gatan, utan skydd och försörjning. Mamman får klara sig på tillfälliga jobb, båda bor på gatan, det blir ingen bra uppväxt för flickan.

Redan som barn fastnar dottern i lätta former av missbruk som att sniffa lim och dricka alkohol. Gatubarnen söker kemiska tryggheter mot ensamhet och misär. Enda verkliga tryggheten är att kunna tillbringa nätterna med mamman på gatan.

Vill elda upp henne
Som tonåring träffar flickan en pojke som verkar kunna bli en trygghet. Istället blir han en mardröm, misshandlar flickan svårt och försöker slutligen elda upp henne i ett anfall av droger och svartsjuka.

Gravid efter våldtäkt
Flickan tvingas fortsätta bo på gatan, nu svårt handikappad av brännskadorna. Efter en tid blir hon gravid efter en våldtäkt. Ingen hjälp finns att få, hon verkar få upprepa sin mammas öde och tvingas föda barn på gatan.

Räddas till Ahddane
Räddningen blir en empatisk polisman som tar kontakt med Mme Mahjouba. Flickan får plats på kvinnohuset, föder sitt barn, en dotter, i lugn och ro. Hon får också genon Mme Mahjoubas organisationer juridisk hjälp mot sin misshandlare och våldtäktsman.

Traumatiserad - orkar inte mer
Flickan får en utbildning och kan börja om sitt liv, så gott det går. Hon är svårt traumatiserad och psykiskt medtagen av sina upplevelser. Efter en tid orkar hon inte mer utan ber Mme Mahjouba hitta ett tryggt hem åt dottern, som nu bor på ett barnhem. Historien har inget slut. Traditionen och hederskultur offrade tre generationers säkerhet och framtid.

Mormor, mor och dotter har alla fallit offer för otrygga hederstraditioner. Här umgås Mme Mahjouba med det här fallets yngste som nu växer upp på ett banhem. (Foto: larshector.se)

 

Från gatubarn till säkert boende

En natt kom ett par människor och väckte åttaårige Hamid när han sov i en kartong bredvid en bensinsatation. De ville ge erbjöd honom smörgås och ville prata. Han blev väldigt rädd och sprang därifrån. Trodde de var poliser eller andra som ville misshandla eller utnyttja honom.

En tid senare hände det igen. Då tordes han prata lite, berätta att han aldrig träffat sin pappa och att han bott på gatan med sin mamma, men att hon försvunnit för ett år sedan. Främlingarna erbjöd honom att bo bland andra pojkar på ett barnhem.

Lim mot misär och hunger
Det tog lång tid innan Hamid kom att bo för gott på SOS Tarouanou i Inezgane, utanför Agadir. Först var han tvungen att sluta sniffa lim, vilket han gjort sedan mamman försvann. Under ruset blev misär och hunger mer avlägsen. Drogberoende får inte bo på Tarouanou, men de kan få hjälp med mat och kläder.

En säker sovplats och ett låsbart skåp, mat, trygghet och skolgång. På Taouranou kan det bli verklighet för övergivna barn. (Foto: HumanistHjälpen)

Säng och id-kort
Efter några månader hade Hamid slutat sniffa lim. Han fick en egen säng på Tarouanou. Fick mat varje dag, rena kläder och kunde äntligen gå i skolan. Genom juridiska insatser från Mme Mahjouba på Ahddane/Oum El Banine fick han också en nationell identitet, trots att hans mamma fött honom som ogift. Han står inte längre utanför alla samhälleliga rättigheter.

Enbart pojkar - än så länge.
Tarouanou tog i början emot både pojkar och flickor. Men att blanda de utsatta och ofta utåtagerande gatubarnen visade sig inte fungera. Just nu tar man enbart emot pojkar. Flickor som räddas erbjuds boende på andra barnhem.

Flest pojkar bland gatubarnen
Det finns många orsaker bakom de övergivna gatubarnen. Skilsmässor där ingen tar ansvar, alkoholism, droger, kriminalitet, fängelse, dödsfall med mera. Oftast är det pojkar som överges och hamnar på gatan. De anses traditionellt mindre nyttiga i familjen än flickor. Flickorna kan tidigt börja jobba som små hembiträden hos rikare familjer, eller sättas att tigga eller sälja blommor på gatorna. Det kan ge familjen lite pengar. Allt givetvis under mycket stora risker för barnet.

Nära samarbete
Tarouanou arbetar väldigt nära Mme Mahjouba på Ahdanne och Oum El Banine. De arbetar alla med samma problem, ensamstående mödrar som överges av sina familjer i en krävande hederskultur.