Fem glada barnansikten i radOum El Banine och Ahddane

I Marocko är det vanligt att ogifta gravida kvinnor fördrivis från familj och samhälle. Det sker oavsett vad som ligger bakom - våldtäkt, pedofili eller ren okunskap. Andra följder är fängelse och hedersrelaterade hot. Även gifta kvinnor kan förskjutas, till exempel om mannen överger henne. I Agadir finns Oum El Banine och Ahddane. Lokala idella organisationer som driver kvinnohus, utbildning, barnomsorg och informationskampanjer. Här räddas hälsa, liv och framtid!

Från de två organisationerna får vi små nyheter som sammanställs HÄR!

Följ oss på Facebook

grupp: www.humanisthjalpen.se

Nyheter:

Hoppet står till donatorer
Utan folkbokföring förblir Ibtisam döv.

läs mer...

 

Hel familj räddades
- polisen hjälpte till!

läs mer...

 

Dövstum tvingades till prostitution

läs mer...

 

Nyfödd med vattenskalle kräver operation

läs mer...

 

Gavs bort som nioåring. Medborgare efter 37 år!

läs mer...

 

Hemligt gravid...
Utkastad eller
Välkommen hem?

En sträng tradition, som förkastar ensamstående mödrar, skördar offer.
Det går oftast så här.
Men i ovanliga fall så här!

 

Mme Mahjouba hjälte i TV-film

läs mer...

 

8-åring sjuk av
barnarbetete

läs mer...

 

12-åring våldtagen och gravid

läs mer...

 

Marockanska gatubarn även svenskt problem

läs mer...

 

Oum El Banine

Oum El Banine (Mor och Barn) är en ideell organisation som grundades 2001 av Mme Mahjouba Edbouche. Dess syfte är att ge stöd och hjälp till fördrivna gravida flickor och kvinnor. De får hjälp att föda, någonstans att bo, en utbildning och hjälp till arbete. Under tiden får deras barn en daghemsplats.

Lagar följs inte
I Marocko finns familjelagar som sedan 2004 egentligen skyddar även ensamstående mödrar och deras barn. Men de världsliga lagarna följs sällan av myndigheter och rättsväsende.

Opinionsbildning
Oum El Banine har ett omfattande program för opinionsbildning. Detta har nått ut till befolkningen, kanske mer effektivt än skrivna lagar. På skolor, arbetsplatser och i föreningsliv åker organisationens informatörer ut och föreläser. Och det händer allt oftare att gravida ogifta inte som tidigare automatiskt exkluderas från familj och samhälle.

AHDDANE

Ahddane (Kram!) är också ett kvinnohus/daghem i Agadir. Mme Majouba startade även detta, då hon 2011 pensionerades som chef för Oum El Banine. Där hon dock nu är styrelseordförande.

Övergivna mödrar
Även på Ahddane räddas exkluderade mödrar och barn, precis som på Oum El Banine. Men här får även mödrar hjälp när de på andra sätt stötits ut från familj och samhälle, till exempel blivit övergivna av sina män eller blivit änkor.

Juridisk hjälp
Ofta krävs juridiska åtgärder, kvinnor och barn utan identitet, övergivna mödrar med barn samt våldtagna flickor och kvinnor.

Mål - att inte behövas!
Oum El Banines och Ahddanes högsta mål är att inte längre behövas. Att synen på kvinnor, även ogifta, ska ändras så att inget skydd längre behövs.

GE EN GÅVA

 

Livsöde 1. Så här kan verkligheten se ut för för en mycket ung marockansk flicka som blir gravid efter en våldtäkt.

En ung flicka bor med sin familj i en ödslig del av Atlasbergen. Hon vaktar ofta familjens getter. En dag kommer en främmande man förbi. Han våldtar flickan och försvinner.

Flickan förstår inte vad som hänt. Familjen blir upprörd, flickan klandras, trots sin oskuld. Då hon visar sig vara gravid, råkar hon än värre ut.

Stiliserad bild av en drabbad kvinna med sitt barn

Gravid och bortdriven
Flickan drivs bort från familj och hemby. Manliga släktingar blir hotfulla. Hon har absolut ingenstans att ta vägen. Kalla berg, glödhet öken. Återstår städerna. Där riskerar hon att utnyttjas. Både som arbetskraft och sexuellt. Har hon otur får hon föda ensam på en trottoar. Har hon tur hittar hon någon av dessa mycket sällsynta organisationer, som Oum El Banine.

Ser sig över axeln
Just den här flickan hade tur. Hon hittade Oum El Banine. Fick hjälp att föda, lära sig läsa och skriva, hjälp till arbete och bostad. Det tog flera år. Hon har aldrig återsett sin hemby eller sin familj. Och hon ser sig ständigt över axeln. Hennes största lycka och tröst är barnet.

Starka traditioner
Det mest unika med Oum El Banine, är nog att organisationen alls tillåts, trots att Marocko är en islamsk stat. Familjelagarna har delvis liberaliserats, men lagarna följs ofta inte. Kulturella och religiösa traditioner betyder mer än lag.

Livsöde 2. Så här kan livet utveckla sig då en ogift våldtagen marockansk kvinna förskjuts, inte finner något skydd och då hennes barn uppever samma öde.

En ogift kvinna föder ett flicka efter en våldtäkt. Enda tillflykten blir ett liv på gatan, utan skydd och försörjning. Mamman får klara sig på tillfälliga jobb, båda bor på gatan, det blir ingen bra uppväxt för flickan.

Redan som barn fastnar dottern i lätta former av missbruk, tillsammans med andra gatubarn. Enda tryggheten är att kunna tillbringa nätterna med mamman, på gatan.

Vill elda upp henne
Som tonåring träffar flickan en pojke som verkar kunna bli en trygghet. Istället blir han en mardröm, misshandlar flickan svårt och försöker slutligen elda upp henne.

Gravid efter våldtäkt
Flickan tvingas fortsätta bo på gatan, nu svårt handikappad. Efter en tid blir hon gravid, efter en våldtäkt. Ingen hjälp finns att få, hon verkar få upprepa sin mammas öde och tvingas föda barn på gatan.

Räddas till Ahddane
Räddningen blir en empatisk polisman som tar kontakt med Mme Mahjouba på Ahddane. Mamman får plats på kvinnohuset, föder sitt barn, en dotter, i lugn och ro. Hon får också juridisk hjälp mot sin misshandlare och våldtäktsman.

 

Mormor, mor och dotter har alla fallit offer för otrygga hederstraditioner. Här umgås Mme Mahjouba med det här fallets yngste, som nu fått ett tryggt familjehem tills vidare. (Foto: larshector.se)

Traumatiserad - orkar inte mer
Flickan får en utbildning och kan börja om sitt liv, så gott det går. Hon är svårt traumatiserad och sjuk av sina upplevelser. Efter en tid orkar hon inte mer utan ber Mme Mahjouba hitta ett tryggt familjehem till sin dotter.

Tre otrygga generationer
Kanske slutar inte historien här. Kanske orkar mamman komma igen och själv ta hand om sin dotter. Fallet visar på hur hårt traditionellt hedertänkande kan slå, tre generationer av otrygghet. Mme Mahjouba fortsätter kämpa, inte minst med opinionsbildning, för att få familjer att bryta med den förrödande hederstraditionen.

Ekonomisk fond för flickan
Det här tragiska fallet grep en grupp svenska donatorer på besök i Agadir hårt om hjärtat. Tillsammans med HumanistHjälpen skapade de ett ideellt evenemang, som lade grund till en framtidsfond för mamman och barnet. Från den kan nu familjehemmet betalas varje månad. En unik lösning av unikt ideella givare!

Svenska likheter

Även i Sverige jagade vi för inte så länge sedan mödrar och deras ”oäkta” barn. I perioder fanns dödsstraff. Hederstraditioner dömde ofta hårdare än gällande lag. Mödrar och barn for väldigt illa. Helt skyddande lag kom först 1950. Full arvsrätt efter fäder drygt 20 år senare.

Svårt att hjälpa
Det är plågsamt att se hur förtrycket fortsätter i många länder. Svårt att hjälpa till, nära omöjligt att nå in i andra kulturer och samhällssystem. Fast med Oum El Banine och Ahddane får vi ändå en chans! Där kämpar man för kvinnornas rättigheter. Där ser man till att barn överlever och skapar opinion för deras rätt i samhället.

Sexualundervisning förbjuden
Det ligger ofta okunnighet bakom tragedierna i Marocko. Sexualundervisning är förbjuden i skolorna. Färre än 35 procent av kvinnor kan läsa. Preventivmedel förknippas med prostituerade. Abort är olagligt, även efter våldtäkt, incest, pedofili. Att som ogift föda barn är också olagligt. Barnet får heller inte medborgerliga rättigheter – det finns ju inte, i lagens ögon.

Räck ut din hand
Om du tycker utvecklingen mot mänskliga rättigheter går för långsamt, då kan du räcka ut en hand! Från Sverige skänks årligen cirka 160 000 till Oum El Banine och Ahddane. Nu spänner vi bågen ännu högre!

Mycket glad bebis

Barn i alla länder är som små solstrålar. Om de bara får chansen att överleva och når någon form av säkerhet och trygghet. Deras liv värderas inte högt av familj och släkt som drivit bort mor och barn. Den här solstrålen nådde som nyfödd fram till hjälpen, tillsammans med sin mamma. (Foto: HumansitHjälpen)